Приморська райдержадміністрація райрада - стр. 2


Форма входу

Важливо

стр. 2

Допомога на догляд

З 1 січня 2012 року вступили в силу зміни до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та інвалідам». Малозабезпеченим інвалідам І групи, які отримують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності, в залежності від встановлення їм підгрупи А або Б, встановлюється новий розмір державної соціальної допомоги на догляд. Для інвалідів І групи підгрупи А вона становитимуть: з 1 січня – 246,60 грн.; з 1 квітня – 251,40 грн.; з 1 липня – 253,20 грн.; з 1 жовтня – 256,80 грн.; з 1 грудня – 265,20 грн. Для інвалідів І групи підгрупи Б: з 1 січня – 123,30 грн.; з 1 квітня – 125,70 грн.; з 1 липня – 126,60 грн.; з 1 жовтня – 128,40 грн.; з 1 грудня – 132,60 грн.
До малозабезпечених інвалідів І групи, що мають право на державну соціальну допомогу на догляд, належать особи, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. (з 1 січня – 945,30 грн., з 1 квітня – 963,70 грн., з 1 липня – 970,60 грн., з 1 жовтня – 984,40 грн., з 1 грудня – 1016,60 грн.).
Для призначення державної соціальної допомоги на догляд в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання необхідно надати пакет документів:
- заява за формою, затвердженою наказом Мінпраці, при пред’явленні паспорта, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;
- декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінпраці;
- копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);
- копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;
- довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання.
Середньомісячний сукупний дохід особи для визначення права на призначення соціальної допомоги на догляд обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. До складу сім’ї включаються: чоловік, дружина, діти, які перебувають на їх утриманні, віком до 18 років; діти – студенти вищих навчальних закладів 1- 4 рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів з денною формою навчання віком до 23 років, які не мають власних сімей, у тому числі ті, що одержують стипендію, незалежно від того, де вони проживають (разом з батьками чи перебувають на навчанні в іншому населеному пункті); особи, шлюб яких не зареєстровано, якщо вони разом проживають та ведуть спільне господарство; усиновлені діти, які проживають з усиновителями.
Допомога на догляд не призначається інвалідам, яким відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
У разі виникнення в особи, яка має право на догляд, кількох на це підстав допомога призначається за однією з підстав на її вибір. Особам, які одержують надбавку до пенсії на догляд, за бажанням замість зазначеної виплати може бути призначена допомога на догляд.
Інвалідам І групи, яким не встановлена підгрупа А або Б необхідно звертатися до медико – соціальних експертних комісій.
У разі виникнення питань, просимо звертатися до управління праці та соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації Запорізької області або за тел. 7-45-70.

Про активізацію колдоговірної роботи та розвиток соціального діалогу  в Приморському районі  

Однією з ознак активності соціального діалогу та соціальної відповідальності бізнесу в нашому регіоні є кількість укладених колективних договорів відповідно до кількості підприємств, установ, організацій та питома вага охоплення ними найманих працівників.
Слід зазначити, що колективний договір - юридичний документ, розроблення якого є вимогою чинного законодавства, спрямованої на створення ефективних умов роботи працівників та підприємства в цілому.
Колективний договір – це документ, акт соціального партнерства, який укладається на двосторонній основі між роботодавцем та представниками трудового колективу, як правило, профспілковим комітетом. Положення колективного договору забезпечують регулювання трудових відносин у сфері застосування найманої праці для узгодження інтересів найманих працівників та власника. Нагадуємо, що мета підписання договору полягає у тому, щоб забезпечити нормальні виробничі, соціально-економічні та організаційні умови функціонування підприємства та його трудового колективу для беззбиткової роботи, що важливо для власника. Виконання положень колективних договорів дозволяє також уникати колективних трудових спорів (конфліктів), які не найкращим чином впливають на економічну ефективність виробництва.
До основних нормативно-правових актів, що регулюють колдоговірну роботу, відносяться:
- Кодекс законів про працю України;
- пункт 7 статті 65 Господарського кодексу України, де встановлена обов’язковість укладення колективних договорів на усіх підприємствах, які використовують найману працю;
- Закон України від 1 липня 1993 № 3356 «Про колективні договори та угоди» та інші нормативно-правові акти.
Первинним профспілковим організаціям та керівникам підприємств особливу увагу необхідно звернути на законодавство, яке встановлює рівень державних соціальних гарантій, зокрема державний бюджет на поточний рік, на положення Генеральної угоди і, особливо, на галузеві угоди, де визначаються перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, мінімальні тарифні ставки робітників І розряду у виробничій сфері та інше.
Колективний договір є рівноцінним для усіх сторін, що його укладають. Ігнорування колективних договорів є першим кроком до погіршення стану соціально-трудових відносин, формування напруженості між керівниками та трудовими колективами, погіршення фінансово - економічного стану підприємств аж до збитковості.
Водночас наявність та безумовне виконання положень колективних договорів сприяє покращенню соціально-економічної ситуації як в цілому в районі, так і на окремих підприємствах завдяки гарантіям для працівників.
Для будь-якого підприємства, установи, організації та їх трудових колективів колективні договори є локальною конституцією, яка надає кожному працівникові певний рівень захищеності. Для власників та керівництва підприємств колективний договір не є зайвим тягарем, а юридичним документом, який завдяки нормам, що у ньому містяться, дозволяє вести діалог з трудовим колективом та встановлювати правила, необхідні для забезпечення виробничого процесу та продуктивної роботи працівників. Досвід свідчить, що від захищеного колективним договором працівника виробнича та економічна віддача набагато вища. Наявність колективного договору та виконання його положень звільняє керівництво підприємств від додаткових перевірок та санкцій з боку відповідних органів.
Колективний договір укладається та підписується між власником або уповноваженим ним органом з однієї сторони і однією чи кількома профспілковими організаціями, а у разі їх відсутності – з представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом.
Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені цим договором, звітують про його виконання. На осіб, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо колективного договору, накладається штраф, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність. Також чинним законодавством України передбачено відповідальність у вигляді штрафу та дисциплінарну відповідальність за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, за порушення і невиконання колективного договору, за ненадання інформації, потрібної для колективних переговорів, здійснення контролю.
Активізації соціального діалогу повинен сприяти також Закон України "Про соціальний діалог в Україні”, підписаний 23.12.2010 р. Президентом України В.Ф.Януковичем. Законом визначено основні правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулюванні трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві.
На підприємствах, установах, організаціях де строк дії колективного договору завершився у 2011 році, чи завершується у 2012 році необхідно провести відповідну роботу по розробці і укладенню нового колективного договору.
Також нагадуємо про обов’язковість реєстрації колективних договорів у відповідних управліннях праці та соціального захисту населення адміністративно-територіальних одиниць та подання звітів до органів державної статистики.
В Приморському районі колективні договори реєструються управлінням праці та соціального захисту населення Приморської райдержадміністрації. Всього ж за 2011 рік зареєстровано 36 колективних договорів та 19 змін та доповнень до колективних договорів. Станом на 01.02.2012 року колективні договори зареєстровані на 123 підприємствах Приморського району.
З метою покращення стану справ в Приморському районі з зазначеного питання та запобігання формуванню негативних тенденцій у сфері колдоговірної роботи, на підприємствах, установах, організаціях, які не мають колективних договорів необхідно провести відповідну роботу по їх розробці, укладанню, розгляду та затвердженні на загальних зборах (конференції) трудового колективу.
Детальні консультації з приводу укладення та реєстрації колективного договору, змін та доповнень до нього надаються відділом праці та взаємодії з соціальними фондами та організаціями управління праці та соціального захисту населення Приморської райдержадміністрації, який знаходиться за адресою: м. Приморськ, пров. Леніна, 26 тел.:7-22-70.

Годинник

Календар

Пошук

Архів записів

Погода

Погода
Погода в Приморске

влажность:

давление:

ветер:

Статистика

Приморська районна державна адміністрація © Створити сайт безкоштовно