Приморська райдержадміністрація райрада - Соціально-економічний розвиток


Форма входу

Важливо

Соціально-економічний розвиток

Програма

соціально-економічного та культурного

розвитку Приморського району на 2012 рік

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Приморського району на 2012 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 143 Конституції України та Закону України від 26.03.2000 № 1602-ІІІ "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. 

При розробці Програми враховано:

завдання економічного та соціального розвитку на 2012 рік, визначені відповідними нормативно-правовими актами Президента і Кабінету Міністрів України;

основні прогнозні макропоказники  економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 701;

основні напрями та операційні цілі Стратегії регіонального розвитку Запорізької області до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2008 №2;

завдання та положення  програми Президента України Януковича В. Ф. "Україна – для людей"та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки»Заможне суспільство,конкурентоспроможна економіка,ефективна держава»;

цільові державні, обласні та місцеві програми.

І. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА ПОЧАТОК ПРОГНОЗНОГО ПЕРІОДУ

      У 2011 році спостерігалась позитивна динаміка  з таких показників як  економічний розвиток ( в тому числі економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції),розвитку державних фінансів,інвестиційної та будівельної діяльності, споживчого ринку. Так, за підсумками Комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів Запорізької області Приморський район за січень-вересень 2011 року з  економічного розвитку посів 4 місце, інвестиційної та будівельної діяльності  - 6 місце , державних фінансів – 15 місце ,  споживчого ринку – 1 місце.

В результаті спільної роботи районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування з реалізації комплексу  заходів з виконання Програми  соціально-економічного та культурного розвитку району, затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.01.2011 № 28, у складних умовах 2011 року отримано певні позитивні результати в соціально-економічному розвитку району.

Сільське господарство  є провідною галуззю  економіки району. Виробництвом сільськогосподарської продукції в районі займаються 81 сільськогосподарське підприємство, з яких 20-економічно  активних як для галузі, так і для району в цілому, та 39 фермерських господарств.

Випереджаючими темпами і більш стабільно розвивається базова галузь – рослинництво, яка складає 86,0 % у загальному обсязі сільськогосподарського виробництва. З метою виконання програми соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу району в 2011 році був проведений весь комплекс агротехнічних прийомів для одержання високого вражаю поточного року. Значна увага приділялась здійсненню заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності галузі на основі впровадження новітніх технологій виробництва, адаптації сільського господарства району до світової кон’юктури ринку. В 2011році  отримано  валовий збір зерна (після  доробки) 87,8 тис. тн., що   на 19,3 тис.тн більше отриманого у 2010 році. Закладено регіональний резерв зерна в обсязі 2,8 тис.тонн.

Одержання запланованих показників  забезпечило урожайність зернових культур в середньому по району - 30,1 ц/га ( п’яте місце по області), що більше  показника минулого року на 6,7 ц/га  (середня урожайність по області 27 ц/га). 

В тому числі зібрано: озимої пшениці - 70,1 тис. тн, з площі 20,2 тис. га, при урожайності 34,7 ц/га, озимого ячменю - 5,7 тис. тн з площі 2,1 тис. га, при урожайності 25,8 ц/га, ярого ячменю - 9,1 тис.тн з площі 4,0 тис.га, при урожайності 22,6/га, гороху – 4,5 тис. тн, з площі 2,5 тис. га при урожайності 17,6 ц/га. 

Під соняшником в поточному році було зайнято 29,0 тис.га, зібрано 46,0тис.тонн при урожайності 17,9 ц/га ( перевищує показники минулого року на 37,7 %).

Під урожай 2012року посіяно 25,8тис.га озимих зернових (при плані 25,6 тис.га), в тому числі 22,8тис.га пшениці, 2,9тис.га ячменю.

Посів озимої пшениці проведено високоврожайними, перспективними сортами , закуплено 121 тонн насіння еліти озимих та засіяно 605га.

Планова площа технічних культур під урожай 2012 року складає 20,4 тис. га, в т.ч. соняшника 17,0 тис.га, що на 12 тис. га менше до факту 2011 року.

В поточному році придбано 17 тракторів в т.ч. 10 потужних ( заплановано на рік 31 трактор);7 зернозбиральних комбайнів (план на рік -8); 2 вантажних автомобіля і 25 одиниць іншої сільськогосподарської техніки.

В порівнянні з минулим роком на 10,9 % збільшилось  поголів’я великої рогатої худоби і становить 1287 голів, чисельність свиней зменшилась на 9,6% і становить 10869 голів.  Поголів’я овець залишилось на рівні минулого року і становить 762 голови. 

Реалізація худоби в живій вазі за 9 місяців 2011року складає 982,7 тн., або на 248,9 тн. більше відповідного періоду минулого року. Вироблено молока 934,8тн, що на 364,4 тн менше ніж у минулому році. На 2,4%  збільшилась продуктивність корів. 

Стабілізувався обсяг виробництва та надання послуг. Прибуток за 2011 рік очікується отримати в сумі 43,7 млн. грн., в т. ч. по сільському господарству 40,4 млн. грн.. В порівнянні з минулим роком скорочення обсягів отриманих збитків складе 4,6 млн. грн., або 52,2 %.  

Загальна сума очікуваного надходження власних доходів у 2011 році становить  24,8 млн. грн., або 103,8% до  затвердженого плану ( додатково надійде до бюджету 818,2 тис.грн.). Темп росту очікуваного виконання доходної частини зведеного бюджету Приморського району у 2011 році по власних доходах до звітних даних 2010 року за попередніми розрахунками становитиме 107,9%, при запланованому - 103,8%.

Усі 16 місцевих бюджетів району і районний бюджет будуть виконані. На реалізацію природоохоронних заходів у 2011році  спрямовано 73,6 тис. грн. з місцевих фондів охорони навколишнього середовища та 97,4 тис.грн. з обласного екофонду.

На проведення поточного  ремонту та експлуатаційне утримання комунальних доріг у  2011 році спрямовано 2,38 млн. грн. коштів державного бюджету, та 244,9 тис.грн. коштів  місцевого бюджету.

Очікуваний обсяг інвестицій в основний капітал у 2011 році – 45,8 млн.грн.,  або 198,3 % до 2010року.

Інвестиції у житлові будівлі за січень –жовтень 2011 року становлять 1744,0 тис. грн., введено в експлуатацію 5 будинків загальною площею 478 кв. м..

Середньомісячна заробітна плата по району у  2011 році очікується на рівні 1877,2 грн. і збільшилася у порівнянні з 2010 роком на 17,1 %. що у 2 рази більше від встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи (922 грн.).

У повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних організацій, пенсій.

Загальний обсяг роздрібного товарообігу у 2011 році очікується у сумі 75,8 млн. грн.. або 115 % до 2010року, обсяг реалізованих послуг у сумі 44,4 млн. грн.  або 99,1 %  до минулого року. 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у 2011 році складає  на рівні 90,0 %.

Ситуація на ринку праці району залишається на рівні 2010 року. Чисельність громадян, які мали статус безробітного, на 01.01.2011 по району становила 1,37 тис. осіб і протягом 2011 року практично не змінювалась. Рівень зареєстрованого безробіття очікується на рівні 7,4  %.

Забезпечено соціальний захист найбільш уразливих верств населення. 

У повному обсязі забезпечено виплату усіх видів державної соціальної допомоги. В районі на сьогодні 10047 пенсіонерів, щомісячно виплачується біля 10 млн.904 тис.грн. пенсій, середній розмір пенсії по району -1067 грн. У рамках реалізації районних програм  «Турбота», «Компенсаційна виплата на соціальні послуги» до кінця 2011 року планується фінансування в сумі 171,0 тис.грн. 

Забезпечено надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, умови для сталої роботи організацій і установ соціально-культурної сфери.

На протязі  2011року проводилися заходи з оптимізації сфери охорони здоров’я. До складу створеного комунального підприємства «Приморська центральна районна лікарня» Приморської районної ради Запорізької області на правах структурних підрозділів ввійшли  усі сільські  лікувально – профілактичні заклади району. Рішеннями районної ради №20 від 24.12.2010р. та №14 від 23.03.2011р. майнові комплекси сільських закладів первинної медико-санітарної допомоги передано до спільної власності територіальних громад сіл, міста Приморська, Приморського району. .

З 1червня 2011року на базі Коларівської сільської дільничної лікарні відкрито стаціонарне відділення на 30 ліжок для постійного або тимчасового проживання самотніх пристарілих громадян. 

У 2011 році на виконання районної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Приморського району на 2007-2011 роки  відкрито комунальну аптеку. На проведення реконструкції приміщення під аптеку виділено 157,7 тис.грн. із районного бюджету,  15,1 тис.грн. виділено на капітальний ремонт вентиляції приміщення поліклініки.

За кошти державного бюджету придбано медичну апаратуру та обладнання для відділення швидкої допомоги та реанімаційного відділення на загальну суму 78,3 тис. грн., придбано 3 автомобіля швидкої допомоги.

В 2011році розпочато продовження будівництва поліклінічного комплексу КП « Центральна районна лікарня», освоєно 9,1 млн. грн.. 

Всі  сільські амбулаторії переведено на роботу за принципом загальної практики-сімейної медицини. На 01.10.2011р. функціонують 6 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини.

Усі села  району забезпечені послугами швидкої допомоги, виділяються необхідні кошти для забезпечення автомобілів швидкої допомоги в повному обсязі бензином та необхідними медикаментами (з березня по грудень поточного року використано 19,2 тис. літрів бензину, що на 4,3 тис.літрів більше, ніж за аналогічний період минулого року). 

 На високому організаційному і творчому рівні проведено районні культурно мистецькі заходи такі, як : фестиваль духовного співу, виставка «Великодні візерунки» заходи з відзначення державних і професійних свят,  районний огляд-конкурс клубних закладів у сільській1 місцевості «Самоцвіти народних талантів», регіональне свято  «Слов’янский родовід»,  забезпечено участь колективів художньої самодіяльності у Покровському ярмарку 

В районі створено умови для охоплення дітей 5-річного віку (100%) дошкільною освітою. З цією метою на базі Єлисєївської,  Єлизаветівської та Новоолексіївської шкіл створено учбово-виховні комплекси «Школа-сад» ( в результаті організовано виховний процес для 58 дітей дошкільного віку).

Збільшується відсоток дітей від 1 року до 6 років (72% проти 64% у минулому році), які охоплені дошкільною освітою.

В 2011році зменшено навантаження на 100 місць в дошкільних навчальних закладах міста ( дитячий садок « Вербиченька») 

В усіх школах району (100%) організовано гаряче харчування (вартість 7 грн.) в т.ч. безоплатно для учнів 1-4 класів та пільгової категорії.

В поточному році введено в експлуатацію їдальні двох шкіл м. Приморськ, таким чином їдальні функціонують по усіх школах району.

Організовано 100% безкоштовний підвіз дітей та вчителів до шкіл району.

Замінено вікна в 5 школах району, зроблено реконструкцію покрівель 3-х шкіл, ремонти систем водопостачання та каналізації 4-х шкіл, підключено до опалення природним газом 2 школи.

Усі повні загальноосвітні заклади району комп‘ютеризовані та під’єднані до мережі Інтернету.

В 2011 року в центрі реабілітації отримали реабілітаційні послуги 35 дітей-інвалідів від 1,8 років до 18, з них: на денному перебуванні було 17 дітей, відвідували групу медичного супроводу 13 дітей, в групі  соціально-педагогічного патронажу на дому було 5 дітей.

Таким чином, у 2011 році в  економіці району визначилися певні позитивні тенденції, не допущено різкого погіршення ситуації у сфері зайнятості населення та зростання безробіття, збережено досягнутий рівень доходів мешканців району, забезпечено соціальний захист найбільш уразливих верств населення, продовжено реалізацію найважливіших гуманітарних програм.

Такими є основні підсумки соціально-економічного розвитку району за 2011 рік.

Можна зробити висновки, що обрана стратегія і тактика плану виконання заходів, а також точки впливу були визначені вірно.

У 2012 році  очікується продовження позитивних тенденцій розвитку економіки району, які визначилися 2011 році.

 

ІІ.   ГОЛОВНА МЕТА І ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ    СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО  РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКОГО  РАЙОНУ  НА  2012 РІК.

Головною метою на 2012 рік є забезпечення економічного зростання, фінансової та соціальної стабільності, створення умов для сталого розвитку та підвищення життєвого рівня мешканців району на основі впровадження економічних реформ.

З метою досягнення поставленої мети визначено наступні пріоритети соціально-економічного розвитку району на 2012 рік:

1.  Продовольча безпека  та розвиток агропромислового комплексу: 

1.1 Підвищення ефективності роботи галузі рослинництва,забезпечення потреб внутрішнього ринку району;

1.2 Стабілізація та розвиток галузі тваринництва;

1.3 Оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств; 

1.4 Реалізація цільової регіональної програми «Сільське подвір’я»

2.  Активна інвестиційна політика. Розвиток інфраструктури району:

2.1 Підготовка пріоритетних інвестиційних проектів,що будуть фінансуватися у 2012 році,у т.ч. із залученням коштів державного бюджету;

2.2 Спрямування капіталовкладень на будівництво та реконструкцію об'єктів, у тому числі з високим рівнем будівельної готовності: 

- з газифікації,

- з водопостачання,

- з теплопостачання,

- об’єктів соціально-культурного призначення,

- транспортної інфраструктури.

3. Підвищення сфери енергоефективності та енергозбереження:

3.1 Впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів;

3.2  Сприяння використання альтернативних джерел енергії

4. Екологічна безпека :

4.1 Збільшення  обсягу коштів на виконання природоохоронних заходів за всіма джерелами фінансування;

4.2  Запобігання  та ліквідація  наслідків підтоплення;

4.3  Берегоукріплення;

4.4 Поводження з відходами;

4.5 Формування екологічної культури  мешканців району

5. Сприятливий підприємницький клімат:

5.1 Удосконалення функціонування дозвільного центру;

5.2 Споживчий ринок.

6. Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних видатків:

6.1 Забезпечення  своєчасності та повноти сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів;

6.2 Активізація контролю за недоїмкою усіх рівнів;

6.3 Пріоритетне спрямування  капітальних вкладень на фінансування об’єктів, які є першочерговими, або вводяться в експлуатацію у 2012році;

6.4 Розширення ресурсної бази надходжень до місцевого бюджету 

7. Активна соціальна політика:

7.1 Соціальна підтримка мешканців району;

7.2  Відновлення ринку праці в районі.

7.3 Посилення адресної соціальної допомоги

8. Розвиток  гуманітарної сфери:

8.1  Охорони здоров’я;

8.2  Освіти;

8.3  Культури;

8.4  Підтримка сімей, дітей та молоді;

8.5  Фізична культура і спорт.

9.   Внутрішня політика;

10. Розвиток територій району.

 

ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2012 РІК

1. Продовольча безпека та  розвиток агропромислового комплексу

Мета – нарощування продовольчого потенціалу району. Створення умов для забезпечення сталого розвитку та технологічної модернізації галузі, що дозволить забезпечити населення району якісними продуктами  по доступним цінам. 

Основні завдання та заходи:

1. Підвищення ефективності роботи галузі рослинництва, забезпечення потреб внутрішнього ринку району:

- реалізація заходів обласної Програми забезпечення продовольчої безпеки Запорізької області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 05.07.2011 № 3;

- сприяння в забезпечені сільгосптоваровиробників всіх форм власності посівним матеріалом високих кондицій, проведенні сортооновлення та сортозміни;

- розширення площ посіву насінням еліти та супереліти;

- моніторинг стану посівів озимих культур, максимальне переведення вирощування озимих за інтенсивними технологіями;

- здійснення комплексу заходів щодо відновлення порушених сівозмін, застосування інтегрованої системи захисту сільгоспкультур від шкідників, хвороб та бур’янів. 

- виконання заходів, спрямованих на охорону земель, збереження і відтворення родючості ґрунтів, раціональне та ефективне використання земель сільськогосподарського призначення;


2. Стабілізація та розвиток галузі тваринництва:

- реалізація Програми розвитку галузі молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Запорізькій області на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20.03.2008 № 9;

- участь сільськогосподарських підприємств району у реалізації державних цільових програм розвитку та підтримки галузі тваринництва;

- використання племінних (генетичних) ресурсів для подальшого відтворення поголів’я сільськогосподарських тварин

3. Оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств:

- участь сільгосппідприємств району у державних програмах пільгового кредитування та часткового здешевлення вартості складної сільськогосподарської техніки;

- тимчасове залучення техніки на пікові періоди проведення польових робіт.

4. Реалізація цільової регіональної програми житлового будівництва «Сільське подвір’я».

5. Забезпечення  підвищення кваліфікації працівників сільського господарства;

Виходячи з тенденцій соціально-економічного розвитку району, наявних проблем в Програмі визначено пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку району на 2012 рік, а також шляхи та механізми їх реалізації.

Програма визначає  основні завдання розвитку району на 2012 рік, а також заходи щодо  їх реалізації з метою досягнення головної мети – створення умов для сталого розвитку та підвищення рівня життя мешканців району ,забезпечення економічного зростання,фінансової та соціальної стабільності на основі впровадження економічних реформ.

Завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом співпраці райдержадміністрації, районної  ради, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців, громадських організацій.

Програма грунтується на комплексі макроекономічних, галузевих і територіальних прогнозних  розрахунків та  статистичних матеріалах.


Годинник

Календар

Пошук

Архів записів

Погода

Погода
Погода в Приморске

влажность:

давление:

ветер:

Статистика

Приморська районна державна адміністрація © Створити сайт безкоштовно